022013

Obstarávateľ
 • Názov: Stredná odborná škola s VJM
 • IČO: 00654299
Úspešný uchádzač
 • Názov: Agropotreby, s.r.o., Dunajská Streda
 • IČO: 31434797
 • Adresa:Bacsákova 5, 929 01 Dunajská Streda
 • Celková suma:1 459,03 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 022013
 • Predmet: Materiál na OV pre automechanikov
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:09.10.2013
Termíny
 • Predloženia ponuky: 15.10.2013
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť