032013

Obstarávateľ
 • Názov: Stredná odborná škola s VJM
 • IČO: 00654299
Úspešný uchádzač
 • Názov: Pro-Hand, s.r.o.
 • IČO: 34138811
 • Adresa:Z. Kodálya 787, 924 00 Galanta
 • Celková suma:1 490,02 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 032013
 • Predmet: Pracovné oblečenie pre žiakov na OV
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:17.10.2013
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.10.2013
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť