042013

Obstarávateľ
 • Názov: Stredná odborná škola s VJM
 • IČO: 00654299
Úspešný uchádzač
 • Názov: Andrej Bugár B - SERVIS
 • IČO: 1020244302
 • Adresa:Poľovnícka 1113/38, 932 01 veľký Meder
 • Celková suma:3 247,40 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 042013
 • Predmet: Materiál na OV - autodielňa
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:18.11.2013
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.11.2013
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť