062013

Obstarávateľ
 • Názov: Stredná odborná škola s VJM
 • IČO: 00654299
Úspešný uchádzač
 • Názov: TRI-OLL s.r.o.,
 • IČO: 35759275
 • Adresa:Robotnícka 7, 831 03 Bratislava
 • Celková suma:4 100,95 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 062013
 • Predmet: Linoleum na podlahu v budove školy
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:26.11.2013
Termíny
 • Predloženia ponuky: 03.12.2013
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť