072013

Obstarávateľ
 • Názov: Stredná odborná škola s VJM
 • IČO: 00654299
Úspešný uchádzač
 • Názov: AB SYSTEM SLOVAKIA, S.R.O.,
 • IČO: 36707741
 • Adresa:Hadovská 870, 94501 Komárno
 • Celková suma:2 253,12 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 072013
 • Predmet: Skrine, police do budovy školy a na OV
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:26.11.2013
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.12.2013
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť