082013

Obstarávateľ
 • Názov: Stredná odborná škola s VJM
 • IČO: 00654299
Úspešný uchádzač
 • Názov: M FLÓRA, s.r.o.
 • IČO: 36366901
 • Adresa:Kvetoslavov 516
 • Celková suma:5 309,98 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 082013
 • Predmet: Závlahový systém a úprava terénu v okolí školy
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:26.11.2013
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.11.2013
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť