092013

Obstarávateľ
 • Názov: Stredná odborná škola s VJM
 • IČO: 00654299
Úspešný uchádzač
 • Názov: exe, spol.s r.o.
 • IČO: 17321450
 • Adresa:Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava
 • Celková suma:2 772,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 092013
 • Predmet: Licencie OFFICE PEOPLUS2013 - 33 ks
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:02.12.2013
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.12.2013
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť