102013

Obstarávateľ
 • Názov: Stredná odborná škola s VJM
 • IČO: 00654299
Úspešný uchádzač
 • Názov: Sportstyle s.r.o.,
 • IČO: 45001049
 • Adresa:Slnečná 1941/7, Šaľa
 • Celková suma:1 352,78 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 102013
 • Predmet: Športové náradie na výuku TEV
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:02.12.2013
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.12.2013
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť