112013

Obstarávateľ
 • Názov: Stredná odborná škola s VJM
 • IČO: 00654299
Úspešný uchádzač
 • Názov: ELEKTROCENTRUM KAROLYI, s.r.o.
 • IČO: 44047657
 • Adresa:Orechová 3 , 932 01 Veľký Meder
 • Celková suma:1 346,86 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 112013
 • Predmet: Materiál na OV do elektrodielne
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:03.12.2013
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.12.2013
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť