122013

Obstarávateľ
 • Názov: Stredná odborná škola s VJM
 • IČO: 00654299
Úspešný uchádzač
 • Názov: PLAST THERM - okná s.r.o.
 • IČO: 45895775
 • Adresa:Športová 951/37, 929 01 Dunajská Streda
 • Celková suma:1 669,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 122013
 • Predmet: Plastové okná na budove školy
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:09.12.2013
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.12.2013
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť