132013

Obstarávateľ
 • Názov: Stredná odborná škola s VJM
 • IČO: 00654299
Úspešný uchádzač
 • Názov: IZO-BAU, s.r.o.,
 • IČO: 36260908
 • Adresa:Požiarnická 30, 931 01 Šamorín
 • Celková suma:1 519,82 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 132013
 • Predmet: Oprava omietok, maľby, nátery, montáž parapetov
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:09.12.2013
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.12.2013
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť