152013

Obstarávateľ
 • Názov: Stredná odborná škola s VJM
 • IČO: 00654299
Úspešný uchádzač
 • Názov: COPPER, spol.s r.o.,
 • IČO: 31588158
 • Adresa:ČSA 16, 974 01 Banská Bystrica
 • Celková suma:5 415,41 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 152013
 • Predmet: LAB, LAB2, dekády na TIS - 30 ks
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:11.12.2013
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.12.2013
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť