162013

Obstarávateľ
 • Názov: Stredná odborná škola s VJM
 • IČO: 00654299
Úspešný uchádzač
 • Názov: O TRADE, s.r.o.
 • IČO: 36680419
 • Adresa:Banícka 170/7, 971 01 Prievidza
 • Celková suma:1 698,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 162013
 • Predmet: Čistička vzduchu
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:12.12.2013
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.12.2013
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť