172013

Obstarávateľ
 • Názov: Stredná odborná škola s VJM
 • IČO: 00654299
Úspešný uchádzač
 • Názov: K§H Invest s.r.o.,
 • IČO: 36266051
 • Adresa:Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda
 • Celková suma:1 700,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 172013
 • Predmet: Zámková dlažba pred vchod školy
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:13.12.2013
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.12.2013
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť