182013

Obstarávateľ
 • Názov: Stredná odborná škola s VJM
 • IČO: 00654299
Úspešný uchádzač
 • Názov: Gustáv Fodor
 • IČO: 33474290
 • Adresa:Póšfa 70, 930 34 Holice
 • Celková suma:3 184,50 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 182013
 • Predmet: Podlahárske práce
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:13.12.2013
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.12.2013
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť