192013

Obstarávateľ
 • Názov: Stredná odborná škola s VJM
 • IČO: 00654299
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIĆE
 • IČO: ˇ32320698
 • Adresa:Nový rad 273/20, Ohrady
 • Celková suma:1 935,50 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 192013
 • Predmet: Demontáž, montáž radiátorov v budove školy
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:16.12.2013
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.12.2013
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť