202013

Obstarávateľ
 • Názov: Stredná odborná škola s VJM
 • IČO: 00654299
Úspešný uchádzač
 • Názov: Nagy Gejza - N § N A TYP VÝROBA NÁBYTKU
 • IČO: 14149362
 • Adresa:Kostolné Kračany č. 226
 • Celková suma:4 416,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 202013
 • Predmet: Montáž deliacich stien /WC/
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z.
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:20.12.2013
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.12.2013
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť