Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov  Adresa
31595545 Komunalná poisťovňaa.s.Viena Insurance Group,Štefánikova 17, Bratislava Regionalné centrum prevádzky Košice,Hlavná 62, Košice
43008977 Komenský s.r.o, Park Mládeže 1, Košice Park Mládeže 1, 040 01 Košice
36481611 KA-LUX s.r.o Brestovská 13/118, Humenné Brestovská 13/118, 066 01 Humenné
34294198 Jozef Sivý, Ľubiša č.11
14297396 Jozef Karandušovský,Oprava a odborné prehliadky výťahov,Nám. Slobody 1731/61,066 01 Humenné Nám. Slobody 1732/61, Humenné
45687951 JISK-Sks.r.o Prešov J. Hollého 8, 080 01 Prešov
43564216 JAST-Ing. Stanislav Berta, prev. Mierova 64,Humenné Mierova 64, 066 01 Humenné
4356416 JAST-Ing. Stanislav Berta, Humenné
34571736 Ján Pľuta, Papín 96, 06733 Papín
41579429 Ján Matta-Pavlisko, Oprava predaj, montáž váh, Závadka 30 Závadka 30, Humenné
36910813 Ján Bureš-FULL SERVIS, Bratislava Černyševského 29, 851 01 Bratislava
00162957 Ives Košice, Čsl. armády 20, 04018 Košice Čsl. armády 20, 040 18 Košice
35926376 IRIS- vydavateľstvo a tlač s.r.o
3238 Ing.Milan Konečný Ul.26. novembra 45, 066 01 Humenné
32382723 Ing. Milan Konečný, Ul. 26. novembra 45,Humenné Ul. 26. novembra, Humenné
34977511 Ing. Kamila Vilčková, KA-LUX,Gagarinova 33, Humenné
35460130 Ing. Julian Škerlík,ACTIVE WEAR
40573826 Ing. Jozef Zubko,AQUA PROJEKT,Partizánska 7, Humenné Partizánska 7, 066 01 Humenné
34897151 Ing. Ján Rusič,Drevokom, Čičava 148, Vranov nad/ Topľou Čičava 148,Vranov n/ Topľou
40122549 Ing. Ján Považan, Svietidla, Humenné
« 1 2 3 4 5 6 7 »