Kontakt

Obecný úrad Pataš


Hlavná 87.
92901 Pataš

Telefón: 031/5542 224
E-mail: oupatas@stonline.sk