Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
00305332 Mesto Veľký Meder Veľký Meder, Komarňanská 207/9
00305383 Slovak Telekom a.s. Dunajská Streda, Hlavná 50/16
1029386127 Takács Alexander Trhová Hradská 114.
11866578 Csicsay Ladislav Pataš 86.
11871512 Gaál Ľudovít Veľký Meder, Tichá 37.
14068672 RNDr. Milan Trnavský Nový Život, Eliašovce 151
14152134 Bogi Štefan 930 21 Jahodná 378
17058520 Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica, Tajovského 28B
17310598 Slovgram Bratislava, Jakubovo nám. 14
17731186 Viktor Kocsis - BKB Centrum Ohrady, Lapšerská ulica 99/38
178454 SOZA Bratislava, Rastislavova 3
191396 Medzičilizie a.s. 930 08 Čilizská Radvaň
30370469 Kissová - Soósová rozličný tovar Pataš 67.
31318762 FCC Slovensko, s.r.o. 900 51 Zohor, Bratislavská 18
31320414 Tlačová agentúra SR Bratislava, Dúbravská cesta 14
31338976 Centrálny depozitár CP SR a.s. Bratislava, ul 29. augusta 1/A
31363091 INPROST s.r.o. Bratislava, Smrečianska 29
31429220 TONEX, spol. s.r.o. Komárno, Dunajské nábrežie 1152
31575951 Prima banka Slovensko a.s. Žilina, Hodžová 11.
31592503 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A
1 2 3 4 5 »