Kontakt

Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Michajlov


Michajlov 52
06773 Michajlov

Telefón: +421 907 952 430
E-mail: katka@michajlov.sk