Kontakt

Verejné prístavy, a. s.


Prístavná 10
821 09 Bratislava

Telefón: 02 206 205 22
E-mail: vpas@vpas.sk