Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa 
35540419 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, Košice
22664980-588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Trieda SNP 48/A, Košice
31256121 Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
00157715 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Trieda . Hlinku 1, 949 01 Nitra
44857187 Cora Gastro s.r.o. Traktorová 1, 058 01 Poprad
5166651 Alfa Puero s.r.o. Továrenská 314, 956 18 Bošany
00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášiková 48, 832 37 Bratislava
31396674 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 010 Bratislava
00687308 Slovenský futbalový zväz Tomášikova 23/D, 821 010 Bratislava
55746829 hchkr edu, s.r.o. Tolstého 5, 811 06 Bratislava
33634319 Iveta Sokolová-OPTIMA Tokajnícka 4, 040 22 Košice
53203348 gastroHeSt s.r.o. Tatranská ulica 213/11, 032 42 Vavrišovo
17058520 Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
36584690 ORPEK, spol. s.r.o. Táborská 17/1665 Košice 040 01
31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava
36395994 EUROLINE computer s.r.o./CMC Data Svätoplulkova 245/7, 036 01 Martin
37819984 Občianske združenie BOVAP Svätoplukova 3, 984 01 Lučenec
44413467 B2B partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava
36829307 HEALTH CENTRUM s.r.o. Štúrova 2, 04001, Košice
35966726 Dokumenta a.s. Strojnícka 103, 821 05 Bratislava
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »