Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
00151513 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášiková 48, 832 37 Bratislava
00157715 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Trieda . Hlinku 1, 949 01 Nitra
00162574 Stredná odborná škola veterinárna Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice
00164348 Národný inštitút vzdelávania mládeže Ševčenkova 11, P.O.BOX 58/ 850 05 Bratislava
00164844 Štátna filharmónia Košice Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice
0017323266 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. Bratislava Hrachová 34, 82105 Bratislava
0037954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
00686930 Tatra banka, a.s., odštepý závod Raiffeisen banka Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
00687308 Slovenský futbalový zväz Tomášikova 23/D, 821 010 Bratislava
00690988 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov Povstania českého ľudu 1, 040 22 Košice
03522865 Studio H+H s.r.o. Závodu Múru 306/184, 360 17 Karlovy Vary
03730689 Aga24, s.r.o. Nová Tovární 1940, 737 01 Český Těšín
10733892 SOVMONT Ján Sovič Dúbravská 78, 080 01 Prešov
110750251 Accordions BohemiaOy Hakalantie 128, 38 700 Kankaanpää, Finland
11723866 Ján Buday CPS Interier Partizánska 25, 952 01 Vráble
14383837 Ing. Peter Lučanský Turgenevova 6, 040 01 Košice
14387590 Vladimír Bučko - BUKY Hrašovík 89, 044 42 Hrašovík
17058520 Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
17147158 SWAM spol. s.r.o. Vozárova 1, 040 17 Košice
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »