Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
73-1008-804 Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ Postupimská 37, Košice
55746829 hchkr edu, s.r.o. Tolstého 5, 811 06 Bratislava
54613353 Nové okno-servis s.r.o. Južná 122/46, 044 17 Slanec
54419221 Recrew s.r.o. Jaltská 773/21, 040 22 Košice
54339821 OZ Športuj s nami Komenského 16, 040 01 Košice
53782020 Edugo Slovakia s.r.o. Bajkalská 2C, Bratislava - Nové mesto, 831 01
53782003 OnAir Production, s.r.o. Humenské námestie 3730/4, 851 07 Bratislava
53517814 Mgr. Mária Albertová Budovateľov 819/24
53514289 Ing. Adriana Mikolajová Ďubákovo 7, 985 07 Šoltýska
53231414 Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. Malachovská cesta 17/A, 974 05 Banská Bystrica
53203348 gastroHeSt s.r.o. Tatranská ulica 213/11, 032 42 Vavrišovo
53186567 Megamix s.r.o. Štefánikova 712/40
52855228 Radoslav Jenča, Železiarstvo Čínska2523/9, Košice
52829821 SPP a.s. Ondavská 8, 821 08 Bratislava
52818446 AMOS agency s.r.o. Ružínska 5, 040 11 Košice
52693651 B-comerce Group s.r.o. Duklianska 16, 085 01 Bardejov
52571467 Mária Dečová Furčianska 11A, 040 14 Košice
52565301 Centrum inkluzívneho vzdelávania Haanova 2605/35
52508579 Zetko, o.z. Obrancov mieru 340/60, 059 34 Spišská Teplica
52299091 PaedDr. L. Holíková Stará ulica 179/39A,929 01 Malé Dvorníky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »