Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa 
35549840 JUDr. Martin Fabián Kpt. Nálepku 7, 040 01 Košice
51424631 Archimetes s.r.o. Košická905/52A, 821 08 Bratislava
51724561 ABCedu, a.s. Košická 56, 821 08 Bratislava
36699594 MEGABOOKS SK, s.r..o. Kopčianska 3748/41, Bratislava
31679692 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice
36570460 Východoslovenská energetika a.s. Komenského 50, 042 48 Košice
32524030 Hana Tocziková Komenského 16, 040 01 Košice
54339821 OZ Športuj s nami Komenského 16, 040 01 Košice
45984751 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. Kežmarské žľaby 12, 059 60 Vyseké Tatry
47894431 EaCP s.r.o. Kaspická 4, 040 12 Košice
36421928 Websupport s.r.o. Karadžičova 12,82108 Bratislava
31322051 UNIQA pojišťovna, a.s. Karadžičova 10,81360 Bratislava
44518684 Bytový podnik mesta Košice Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
36577308 PAPIER SERVIS Južná trieda 66, 040 01 Košice
47468874 DUMAR-SK s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice
36170518 Acer G Košice, s.r.o. Južná trieda 119, 042 85 Košice
54613353 Nové okno-servis s.r.o. Južná 122/46, 044 17 Slanec
31423388 ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s.r.o. Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
35976853 NN Tatry - Sympatia, d.d.s. Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
36600377 ABTEX s.r.o. Jenisejská 10, 040 12 Košice
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »