Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov  Adresa
51132907 Sponka s.r.o. Štefanikova 817, 020 01 Púchov
10733892 SOVMONT Ján Sovič Dúbravská 78, 080 01 Prešov
36598330 SOLUS Košice, s.r.o. Gagarinovo námestie 5/1462, 040 12 Košice
36182214 SOFT-GL s.r.o. Rampová 2418/4, 040 01 Košice
35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
22664980-588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Trieda SNP 48/A, Košice
00687308 Slovenský futbalový zväz Tomášikova 23/D, 821 010 Bratislava
31333176 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášiková 48, 832 37 Bratislava
36631124 Slovenská pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
0037954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
31396763 ŠKOLEX, spol. s r.o. Horárska 12, 821 09 Bratislava
50293893 Škola.sk, s.r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava 3
36237337 Seyfor Slovensko, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
31331131 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
44833041 Setex, s.r.o. Sečovská cesta 16, 040 01 Košice
45391611 Royal Business Corporation s.r.o. Mlynská 27, 040 01 Košice
33580511 Richard Šrobár - Littera M. R. Štefánika 22, 036 01 Martin
27780627 REEDO CZ s.r.o. Hranická 432, 753 61 Hranice 4
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »