Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov  Adresa
36870269 Helena Fekiačová Záhradná933/3A, 962 12 Detva
36829307 HEALTH CENTRUM s.r.o. Štúrova 2, 04001, Košice
55746829 hchkr edu, s.r.o. Tolstého 5, 811 06 Bratislava
36198072 HC Košice s.ro. Nerudova 12, 040 01 Košice
47133341 Haspo-tex, s.r.o. Považská 452/12, 04011 Košice
32524030 Hana Tocziková Komenského 16, 040 01 Košice
50195000 Hana Szabová Lermontova 911/3, 811 05 Bratislava
45285446 H & V INVESTMENT, s.r.o. krosnianska 19,040 22 Košice
51727544 GorillsSports, s.r.o. Bazová 181, 900 25 Chorvátsky Grob časť Čierna
50370294 Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín
35783052 GastroRex, s.r.o. centrála Bratislava Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava
53203348 gastroHeSt s.r.o. Tatranská ulica 213/11, 032 42 Vavrišovo
355462439 Futbalová akadémia BENECOL Postupimská 37, Košice
44827385 furbify s.r.o. Osada Réviczkého 3869/39, 946 03 Kolárovo
31256121 Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
36188778 FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námesie 35, 040 01 Košice
35711302 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Heydukova 12-14 Bratislava 811 08
36395994 EUROLINE computer s.r.o./CMC Data Svätoplulkova 245/7, 036 01 Martin
44137761 EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
36177083 ERIK, s.r.o. Pri Krásnej 3, 040 12 Košice
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »