Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
27780627 REEDO CZ s.r.o. Hranická 432, 753 61 Hranice 4
28876431 Web Retail s.r.o. Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
30814081 DAPOHNE - Inštitút aplikovanej ekológie Podunajská 24, 821 06 Bratislava
31256121 Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
3129781 Divadlo Romathan Štefanikova 4, 040 01 Košice
31299512 Štátne divadlo Košice Hlavná 58, 042 77 Košice
31299997 STAR-club bojových umení Európska trieda 2507/11, 040 13 Košice
31313833 Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37, Košice
31322051 UNIQA pojišťovna, a.s. Karadžičova 10,81360 Bratislava
31331131 ŠEVT a.s.Bratislava Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
31333176 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
31348262 Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
31396674 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 010 Bratislava
31396763 ŠKOLEX, spol. s r.o. Horárska 12, 821 09 Bratislava
31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
31641199 Učebné pomôcky s.r.o. Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica
31666744 Kontrakt JMV s.r.o. Krivá 18 040 01 Košice
31679692 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice
31687211 Pavelčákovci , s.r.o. Ludmanská 3, 040 01 Košice
31696279 ZAMI, spol. s r.o. Herlianska 34, 040 14 Košice
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »