Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
31641199 Učebné pomôcky s.r.o. Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica
31666744 Kontrakt JMV s.r.o. Krivá 18 040 01 Košice
31679692 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice
31687211 Pavelčákovci , s.r.o. Ludmanská 3, 040 01 Košice
31696279 ZAMI, spol. s r.o. Herlianska 34, 040 14 Košice
31701914 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6, 043 29 Košice
31719236 Domäsko s.r.o. Liesková cesta 640/23, 96221 Lieskovec
31721770 IZOLEX BAU s.r.o. Bačíkova 3023/7, 040 01 Košice
31735347 Pečiatky - vizitky Mäsiarska , Košice
31784828 Nadácia Pontis Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
32524030 Hana Tocziková Komenského 16, 040 01 Košice
32561989 Pavol Takáč GASTRO-SERVIS Poľná 100, 044 19 Ruskov
33580511 Richard Šrobár - Littera M. R. Štefánika 22, 036 01 Martin
33621951 Ing. Khandl Vladimír Frankovská 1/A, 831 01 Bratislava
33634319 Iveta Sokolová-OPTIMA Tokajnícka 4, 040 22 Košice
34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
35423323 Alžbeta Gluchmanová-BETTY Trnková 70, 040 14 Košická Nová Ves
35540419 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, Košice
35542781 Centrum voľného času Orgovánová č. 5, 040 11 Košice
355462439 Futbalová akadémia BENECOL Postupimská 37, Košice
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »