Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
36577308 PAPIER SERVIS Južná trieda 66, 040 01 Košice
36579581 Chateau GRAND BARI Poštová 8, 040 01 Košice
36584690 ORPEK, spol. s.r.o. Táborská 17/1665 Košice 040 01
36590321 O.K. s.r.o. Letná 47, 040 01 Košice
36598330 SOLUS Košice, s.r.o. Gagarinovo námestie 5/1462, 040 12 Košice
36600377 ABTEX s.r.o. Jenisejská 10, 040 12 Košice
36622524 MB TECH BB s.r.o Priemyselná ulica 15449/2, 974 01 Banská Bystrica
36631124 Slovenská pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36699594 MEGABOOKS SK, s.r..o. Kopčianska 3748/41, Bratislava
36754749 CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica
36829307 HEALTH CENTRUM s.r.o. Štúrova 2, 04001, Košice
36870269 Helena Fekiačová Záhradná933/3A, 962 12 Detva
37640771 Miroslav Harčarik Východná 13, 044 24 Poproč
37819984 Občianske združenie BOVAP Svätoplukova 3, 984 01 Lučenec
41812506 Mgr. Miroslava Žilková J. Kráľa 682/13, 985 52 Divín
42083923 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina
42364248 Nadácia ZSE Čulenova 6, 816 47 Bratislava
43116027 Ing. Alena Slivková-AS-THERM Helsinská č. 19, 040 13 Košice
43290710 Peter Zeleňák PC-care Ždiarská 6, 040 12 Košice
43829171 AITEC, s.r.o., Bratislava Slovinská 12, 821 07 Bratislava
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »