Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
43116027 Ing. Alena Slivková-AS-THERM Helsinská č. 19, 040 13 Košice
42364248 Nadácia ZSE Čulenova 6, 816 47 Bratislava
42083923 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina
41812506 Mgr. Miroslava Žilková J. Kráľa 682/13, 985 52 Divín
37819984 Občianske združenie BOVAP Svätoplukova 3, 984 01 Lučenec
37640771 Miroslav Harčarik Východná 13, 044 24 Poproč
36870269 Helena Fekiačová Záhradná933/3A, 962 12 Detva
36829307 HEALTH CENTRUM s.r.o. Štúrova 2, 04001, Košice
36754749 CBS spol, s.r.o. Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica
36699594 MEGABOOKS SK, s.r..o. Kopčianska 3748/41, Bratislava
36665037 LAJKA ADV, s.r.o. Sokolská 387/31, 013 24 Strečno
36631124 Slovenská pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36622524 MB TECH BB s.r.o Priemyselná ulica 15449/2, 974 01 Banská Bystrica
36600377 ABTEX s.r.o. Jenisejská 10, 040 12 Košice
36598330 SOLUS Košice, s.r.o. Gagarinovo námestie 5/1462, 040 12 Košice
36590321 O.K. s.r.o. Letná 47, 040 01 Košice
36584690 ORPEK, spol. s.r.o. Táborská 17/1665 Košice 040 01
36579581 Chateau GRAND BARI Poštová 8, 040 01 Košice
36577308 PAPIER SERVIS Južná trieda 66, 040 01 Košice
36570460 Východoslovenská energetika a.s. Komenského 50, 042 48 Košice
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »