Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
35570245 MUDr. Božena Badlíková Bauerova 9, 040 23 Košice
35566825 Stolno tenisový klub ZBEREKO, Jaltská 17, 040 22 Košice
35562439 BENECOL Postupimská 37, Košice
35549840 JUDr. Martin Fabián Kpt. Nálepku 7, 040 01 Košice
35546832 Stredisko služieb škole Postupimská 37, Košice
355462439 Futbalová akadémia BENECOL Postupimská 37, Košice
35542781 Centrum voľného času Orgovánová č. 5, 040 11 Košice
35540419 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, Košice
35423323 Alžbeta Gluchmanová-BETTY Trnková 70, 040 14 Košická Nová Ves
34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
33634319 Iveta Sokolová-OPTIMA Tokajnícka 4, 040 22 Košice
33621951 Ing. Khandl Vladimír Frankovská 1/A, 831 01 Bratislava
33580511 Richard Šrobár - Littera M. R. Štefánika 22, 036 01 Martin
32561989 Pavol Takáč GASTRO-SERVIS Poľná 100, 044 19 Ruskov
32524030 Hana Tocziková Komenského 16, 040 01 Košice
31784828 Nadácia Pontis Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
31721770 IZOLEX BAU s.r.o. Bačíkova 3023/7, 040 01 Košice
31719236 Domäsko s.r.o. Liesková cesta 640/23, 96221 Lieskovec
31696279 ZAMI, spol. s r.o. Herlianska 34, 040 14 Košice
31687211 Pavelčákovci , s.r.o. Ludmanská 3, 040 01 Košice
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »