Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
31679692 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice
31666744 Kontrakt JMV s.r.o. Krivá 18 040 01 Košice
31641199 Učebné pomôcky s.r.o. Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica
31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
31423388 ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s.r.o. Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
31396763 ŠKOLEX, spol. s r.o. Horárska 12, 821 09 Bratislava
31396674 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 010 Bratislava
31361161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava
31348262 Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
31333176 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
31331131 ŠEVT a.s.Bratislava Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
31322051 UNIQA pojišťovna, a.s. Karadžičova 10,81360 Bratislava
31313833 Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37, Košice
31299997 STAR-club bojových umení Európska trieda 2507/11, 040 13 Košice
31299512 Štátne divadlo Košice Hlavná 58, 042 77 Košice
3129781 Divadlo Romathan Štefanikova 4, 040 01 Košice
31256121 Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
30814081 DAPOHNE - Inštitút aplikovanej ekológie Podunajská 24, 821 06 Bratislava
28876431 Web Retail s.r.o. Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
27780627 REEDO CZ s.r.o. Hranická 432, 753 61 Hranice 4
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »