Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa 
31721770 IZOLEX BAU s.r.o. Bačíkova 3023/7, 040 01 Košice
35763469 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
53782020 Edugo Slovakia s.r.o. Bajkalská 2C, Bratislava - Nové mesto, 831 01
50201069 DIDACTIVE.Sk s.r.o. Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
31701914 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6, 043 29 Košice
35570245 MUDr. Božena Badlíková Bauerova 9, 040 23 Košice
45740313 Kantorka, n.o. Bazalková 7, 040 17 Košice
51727544 GorillsSports, s.r.o. Bazová 181, 900 25 Chorvátsky Grob časť Čierna
50342487 Ing. Diana Bratská Berlínska 29, 040 13, Košice
45352305 MK hlas s.r.o. Bernoláková 73/5, 083 01 Sabinov
50638696 Unibuild s.r.o. Betliarska 12, 851 07 Bratislava
48019526 Ing. Silvia Lukačinová, Phd. Bielocerkevská 11, 040 22 Košice
53517814 Mgr. Mária Albertová Budovateľov 819/24
42083923 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina
44649177 Erata, s.r.o. Bukovecká3/1367, 040 12 Košice
35766875 DELIKOMAT SLOVENSKO, spol. s.r.o. Cementárska 15, 900 31 Stupava
46082182 PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
44137761 EUROGASTROP, s.r.o. Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
36492540 PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. Červený Kláštor 93, 059 06 Červený Kláštor
45264325 MKaTech s.r.o. Čínska 25, 040 13 Košice
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »