Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa 
41812506 Mgr. Miroslava Žilková J. Kráľa 682/13, 985 52 Divín
35566825 Stolno tenisový klub ZBEREKO, Jaltská 17, 040 22 Košice
54419221 Recrew s.r.o. Jaltská 773/21, 040 22 Košice
31641199 Učebné pomôcky s.r.o. Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica
36600377 ABTEX s.r.o. Jenisejská 10, 040 12 Košice
35976853 NN Tatry - Sympatia, d.d.s. Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
31423388 ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s.r.o. Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
54613353 Nové okno-servis s.r.o. Južná 122/46, 044 17 Slanec
36170518 Acer G Košice, s.r.o. Južná trieda 119, 042 85 Košice
47468874 DUMAR-SK s.r.o. Južná trieda 48, 040 01 Košice
36577308 PAPIER SERVIS Južná trieda 66, 040 01 Košice
44518684 BPMK Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
31322051 UNIQA pojišťovna, a.s. Karadžičova 10,81360 Bratislava
36421928 Websupport s.r.o. Karadžičova 12,82108 Bratislava
47894431 EaCP s.r.o. Kaspická 4, 040 12 Košice
45984751 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. Kežmarské žľaby 12, 059 60 Vyseké Tatry
32524030 Hana Tocziková Komenského 16, 040 01 Košice
54339821 OZ Športuj s nami Komenského 16, 040 01 Košice
36570460 Východoslovenská energetika a.s. Komenského 50, 042 48 Košice
31679692 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »