Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa 
44178689 Aneta Dugasová Matúša Čáka Trenčianskeho 11,044 42 Rozhanovce
45391611 Royal Business Corporation s.r.o. Mlynská 27, 040 01 Košice
44483767 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
35783052 GastroRex, s.r.o. centrála Bratislava Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava
35815256 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
31348262 Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
36212466 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413
46943404 CUBS plus, s.r.o. Mudroňova 29, 040 01 Košice
00162574 Stredná odborná škola veterinárna Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice
50462164 interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
00151513 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
36019208 INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
44918682 Knihy pre každého, s.r.o. Narcisová 44, 821 01 Bratislava
36198072 HC Košice s.ro. Nerudova 12, 040 01 Košice
03730689 Aga24, s.r.o. Nová Tovární 1940, 737 01 Český Těšín
36539961 Bombovo cestovná kancelária, s.r.o. novozámocká 230, 949 01 Nitra
52508579 Zetko, o.z. Obrancov mieru 340/60, 059 34 Spišská Teplica
50293893 Škola.sk, s.r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava 3
35570504 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Okružná 3657, 071 01 Michalovce
52829821 SPP a.s. Ondavská 8, 821 08 Bratislava
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »