Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa 
52139859 CK ANDROMEDA s.r.o. Opatovce nad Nitrou 622, 972 02 Opatovce nad Nitrou
35542781 Centrum voľného času Orgovánová č. 5, 040 11 Košice
44827385 furbify s.r.o. Osada Réviczkého 3869/39, 946 03 Kolárovo
52275442 DREVOBATYS s.r.o. Osloboditeľov 619, 059 35 Batizovce
36187402 EK plast s.r.o. Palackého 21, 040 01 Košice
35958120 LYRECO CE, SE Panholec 20, 902 01 Pezinok
43908977 Komensky, s.r.o. Košice Park Mládeže 1,Košice
50774336 Periskop s.r.o. - člen Komensky Group Park Mládeže 1,Košice
11723866 Ján Buday CPS Interier Partizánska 25, 952 01 Vráble
36631124 Slovenská pošta Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36237337 Seyfor Slovensko, s.r.o. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
31331131 ŠEVT a.s.Bratislava Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
46726608 EMI-Sabinov s.r.o. Pod Švabľovkou 2100 083 01 Sabinov
30814081 DAPOHNE - Inštitút aplikovanej ekológie Podunajská 24, 821 06 Bratislava
36579581 Chateau GRAND BARI Poštová 8, 040 01 Košice
48411671 Základná organizácia Odborového zväzu pre pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole, Postupimská 37 Postupimská 37, 040 22 Košice
35546832 Stredisko služieb škole Postupimská 37, Košice
355462439 Futbalová akadémia BENECOL Postupimská 37, Košice
31313833 Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37, Košice
73-1008-804 Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ Postupimská 37, Košice
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »