Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov Adresa 
36584690 ORPEK, spol. s.r.o. Táborská 17/1665 Košice 040 01
17058520 Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
55746829 hchkr edu, s.r.o. Tolstého 5, 811 06 Bratislava
31396674 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 010 Bratislava
00687308 Slovenský futbalový zväz Tomášikova 23/D, 821 010 Bratislava
00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášiková 48, 832 37 Bratislava
5166651 Alfa Puero s.r.o. Továrenská 314, 956 18 Bošany
44857187 Cora Gastro s.r.o. Traktorová 1, 058 01 Poprad
00157715 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Trieda . Hlinku 1, 949 01 Nitra
31256121 Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
35540419 Stredisko služieb škole Trieda SNP 48/A, Košice
22664980-588 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Trieda SNP 48/A, Košice
35423323 Alžbeta Gluchmanová-BETTY Trnková 70, 040 14 Košická Nová Ves
35739487 NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
36523496 ARKA, a.s. Turbínová 1, 831 04 Bratislava
14383837 Ing. Peter Lučanský Turgenevova 6, 040 01 Košice
51692881 preskoly.sk s.r.o. Vajnorská 136/A Bratislava 831 04
36320439 DAFFER spol.s.r.o. Včelárska 1,971 01 Prievidza
47864249 Damedis s.r.o. Višňovského 6, 960 01 Zvolen
45944601 247 services, s.r.o. Vodárenská 636/3, 04001 Košice
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »