Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO Názov  Adresa
52508579 Zetko, o.z. Obrancov mieru 340/60, 059 34 Spišská Teplica
51079631 Zelené PC s.r.o. Vŕbová 6, 080 01 Haniska
31696279 ZAMI, spol. s r.o. Herlianska 34, 040 14 Košice
73-1008-804 Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ Postupimská 37, Košice
48411671 Základná organizácia Odborového zväzu pre pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole, Postupimská 37 Postupimská 37, 040 22 Košice
31348262 Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
36421928 Websupport s.r.o. Karadžičova 12,82108 Bratislava
28876431 Web Retail s.r.o. Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
45984751 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. Kežmarské žľaby 12, 059 60 Vyseké Tatry
44483767 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
36570460 Východoslovenská energetika a.s. Komenského 50, 042 48 Košice
14387590 Vladimír Bučko - BUKY Hrašovík 89, 044 42 Hrašovík
00151513 Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
31396674 Up Slovensko s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 010 Bratislava
00157715 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Trieda . Hlinku 1, 949 01 Nitra
31322051 UNIQA pojišťovna, a.s. Karadžičova 10,81360 Bratislava
49240480 UNIQA pojišťovna, a.s. Evropská 810/136, 160 00 Praha 6
50638696 Unibuild s.r.o. Betliarska 12, 851 07 Bratislava
53231414 Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. Malachovská cesta 17/A, 974 05 Banská Bystrica
31641199 Učebné pomôcky s.r.o. Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »