Zmluva č. Zmluva o dielo

Obstarávateľ
 • Názov: Obec Volkovce
 • IČO: 00308633
Zmluvný partner
 • Názov: Eduard Bečka - ELMA
 • IČO: 33674752
 • Adresa: Bojná 108, 956 01
Zodpovedná osoba
 • Podpísal: JUDr. Ondrej Kozolka
 • Funkcia: starosta obce
Informácie o zmluve
 • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
 • Číslo zmluvy: Zmluva o dielo
 • Názov zmluvy: Zmluva o dielo uzavretá v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
 • Dátum uzavretia: 20.10.2015
 • Dátum účinnosti:
 • Dátum platnosti do:
 • Celková hodnota: 130 075,32 € (s DPH)
 • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
 • Dátum zverejnenia: 20.10.2015
 • Poznámka: Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela: OBNOVA VEREJNÉHO OSVETLENIA OBCE VOLKOVCE.
  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch zabezpečí realizáciu diela podľa "Výkazu výmer" oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (Príloha č. 1 zmluvy) a podľa Svetelnotechnickej štúdie (Príloha č. 2 zmluvy), ktorú vypracoval Ing. Pavel Ilovič energetický auditor.
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
352/2020 Vykonané práce na stavbe "Volkovce - kanalizácia miestnej časti Olichov" Obec Volkovce 00308633 Kanvod, spol. s r.o. 36526231 Stavebné práce, opravárenské práce 51 991,91 € 27.10.2020 24.11.2020 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra
278/2022 Výstavba inkluzívneho detského ihriska "Rodinka" Obec Volkovce 00308633 Slim Team, s.r.o. 45672008 Stavebné práce, opravárenské práce 54 998,41 € 02.08.2022 17.08.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Faktúra