Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Zmluva o prevádzkovaní č. 40/05/74161/22 Zmluva o prevádzkovaní č. 40/05/74161/22 Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 21.10.2022 25.10.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých Obec Volkovce 00308633 3W Slovakia, s.r.o. 36746045 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 84,00 € 20.10.2022 20.10.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o čistení odpadových vôd Zmluva o čistení odpadových vôd uzatvorená podľa § 261 a § 269, odst.2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obec Volkovce 00308633 Nitriansky samosprávny kraj – SVETLO Zariadenie sociálnych služieb 00351784 Iné 0,00 € 29.04.2022 02.05.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Mgr. Peter Kukučka Iné 7 800,00 € 20.04.2022 22.04.2022 21.04.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Karol Mlynka, Ivan Mlynka, Iveta Valkovičová, Anna Baťalová, Eva Lehnen, Jana Mlynková, Cyril Gašparík, Pavel Švec, Katarína Cigáňová Iné 4 420,00 € 13.04.2022 19.04.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý v zmysle zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, č. zmluvy 9933426923 Obec Volkovce 00308633 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 25,90 € 23.03.2022 23.03.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb uzavretý v zmysle zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, č. zmluvy 9933427722 Obec Volkovce 00308633 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 36,09 € 23.03.2022 24.03.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva č. 01/03/2022 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie Zmluva č. 01/03/2022 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie uzatvorená podľa § 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 v platnom znení a zákona č. 442/2002 Z.z. Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 0,00 € 21.03.2022 21.03.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Darovacia zmluva Darovacia zmluva uzavretá podľa § 11 ods. 7 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka Obec Volkovce 00308633 Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 304,80 € 01.03.2022 17.05.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dohoda o ukončení nájmu bytu Dohoda o ukončení nájmu bytu Obec Volkovce 00308633 Michal Hlavatý a manželka Ľubica Hlavatá Nájmy a prenájmy 0,00 € 28.02.2022 09.03.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení stravovacích služieb Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení stravovacích služieb Obec Volkovce 00308633 Alena Belenčíková ABM 45543691 Iné 0,00 € 28.02.2022 01.03.2022 28.02.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Katarína Gábrišová Nájmy a prenájmy 200,00 € 28.02.2022 31.07.2024 09.03.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
CTR-611762163 Zmluva na zásobníky Tork - CTR-611762163 Obec Volkovce 00308633 Evoline s.r.o. 51683881 Nájmy a prenájmy 0,00 € 14.02.2022 13.02.2025 14.03.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 11-4-16384 Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve Poistenie majetku č. 11-4-16384 Obec Volkovce 00308633 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 140,77 € 10.02.2022 17.02.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien uzatvorená podľa § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 04.02.2022 07.02.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien uzatvorená podľa § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 04.02.2022 07.02.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Slim Team, s.r.o. 45672008 Stavebné práce, opravárenské práce 54 998,41 € 01.02.2022 01.02.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok k Zmluve č. 12/2013 Dodatok k Zmluve č. 12/2013 o odvoze a likvidácii KO a drobného stavebného odpadu Obec Volkovce 00308633 Technické služby mesta Zlaté Moravce 00587168 Iné 0,00 € 31.01.2022 01.02.2022 31.01.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 11-4-16384 Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve Poistenie majetku č. 11-4-16384 Obec Volkovce 00308633 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Právne a konzultačné služby 916,36 € 28.01.2022 01.02.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o výkone činnosti športového odborník - trénera v rámci realizácie projektu " Dajme spolu gól 2021/22" Zmluva o výkone činnosti športového odborník - trénera v rámci realizácie projektu " Dajme spolu gól 2021/22" uzatvorená podľa § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka Obec Volkovce 00308633 Ing. Tomáš Kozolka 50143115 Iné 200,00 € 21.01.2022 31.07.2022 27.01.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122154757 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122154757 Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 11.01.2022 12.01.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzatvorená v súlade s ust. § 588 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka Obec Volkovce 00308633 Rastislav Chovan a manželka Zlatica Chovanová Iné 852,00 € 07.01.2022 07.01.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzatvorená v súlade s ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Obec Volkovce 00308633 Ing. Ľudovít Kozolka a manželka Erika Kozolková Iné 378,00 € 04.01.2022 04.01.2022 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva