Zmluvy

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovení § 588 a násl. zákova č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Dominik Studený a Bc. Dominika Kočaříková Iné 24 270,00 € 24.09.2021 24.09.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovení § 588 a násl. zákova č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Adrián Fáber a Jitka Fáberová Stavebné práce, opravárenské práce 24 030,00 € 22.09.2021 23.09.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o dielo č. 53-1709/S/2021 Zmluva o dielo č. 53-1709/S/2021 Obec Volkovce 00308633 ViOn a.s. 36526185 Stavebné práce, opravárenské práce 383 576,32 € 21.09.2021 23.09.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 11-4-16384 Dodatok č. k Poistnej zmluve Poistenie majetku č. 11-4-16384 Obec Volkovce 00308633 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 754,81 € 30.07.2021 29.08.2021 09.08.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o umeleckej činnosti Zmluva o umeleckej činnosti Obec Volkovce 00308633 Stanislav KERTÉSZ Kultúra, média, tlač 900,00 € 23.07.2021 23.07.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o dielo Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 KTC SK s.r.o. 50150243 Stavebné práce, opravárenské práce 126 642,50 € 30.06.2021 12.07.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení stravovacích služieb Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení stravovacích služieb Obec Volkovce 00308633 Alena Belenčíková ABM 45543691 Iné 0,00 € 28.06.2021 01.07.2021 01.07.2021 28.06.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dohoda o ukončení nájmu Dohoda o ukončení nájmu bytu Obec Volkovce 00308633 Marek Kvaššay Nájmy a prenájmy 0,00 € 31.05.2021 02.06.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dohoda o ukončení nájmu Dohoda o ukončení nájmu bytu Obec Volkovce 00308633 Martin Školník Nájmy a prenájmy 0,00 € 31.05.2021 02.06.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dohoda o ukončení nájmu Dohoda o ukončení nájmu bytu Obec Volkovce 00308633 Roman Gurvai Nájmy a prenájmy 0,00 € 31.05.2021 02.06.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Martin Školník Nájmy a prenájmy 0,00 € 31.05.2021 31.10.2023 02.06.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Jozef Mlynka Nájmy a prenájmy 0,00 € 31.05.2021 31.10.2021 02.06.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Roman Gurvai Nájmy a prenájmy 0,00 € 31.05.2021 31.10.2023 02.06.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
8/2021 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, číslo zmluvy 8/2021 Obec Volkovce 00308633 Luma Audit, s.r.o. 36527360 Právne a konzultačné služby 960,00 € 27.05.2021 01.06.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o zriadení vecných bremien, ev. č. oprávneného: 210681-0170000790-VB Zmluva o zriadení vecných bremien uzatvorená podľa § 151n a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ev. č. oprávneného: 210681-0170000790-VB Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 17.05.2021 19.05.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Poistná zmluva č. 11-416384 Poistná zmluva číslo 11-416384 - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Obec Volkovce 00308633 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Právne a konzultačné služby 643,80 € 30.04.2021 12.05.2021 13.12.2024 04.05.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov a následné umiestnenie v útulku pre zvieratá Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov a následné umiestnenie v útulku pre zvieratá Obec Volkovce 00308633 Útulok Zlaté Moravce o. z. 50967398 Iné 499,00 € 30.04.2021 01.05.2021 30.04.2022 17.05.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Obec Volkovce 00308633 Alica Chovanová Nájmy a prenájmy 0,00 € 29.03.2021 31.07.2024 31.03.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka Obec Volkovce 00308633 Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197 Iné 0,00 € 15.03.2021 16.03.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
170000790 Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 170000790 Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 Palivá, energie, voda, telefóny 2 097,00 € 25.02.2021 26.02.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Obec Volkovce 00308633 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 19,90 € 16.02.2021 16.02.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb uzavretý v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, č. zmluvy 9928181354 Obec Volkovce 00308633 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 336,00 € 16.02.2021 16.02.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva o dielo č. 01/01/2021 Zmluva o dielo č. 01/01/2021 uzatvorená v zmysle ustanovená § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Obec Volkovce 00308633 Priemstav Levice, s.r.o. 36542598 Stavebné práce, opravárenské práce 28 796,39 € 20.01.2021 20.01.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva
Zmluva č. 015/2021/WR Zmluva č. 015/2021/WR Obec Volkovce 00308633 Waste Recycling, a.s. 36016268 Iné 0,00 € 18.01.2021 20.01.2021 JUDr. Ondrej Kozolka starosta obce Zmluva