Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
27/2024 zmena osadenia DRZ a zmena NTL prívodu plynu pre stavbu MŠ v obci Volkovce Obec Volkovce 00308633 Karol Ivanovič 14110709 Iné 600,00 € 22.03.2024 27.03.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
26/2024 Opilovanie stromov na ul. Hlavná v obci Volkovce Obec Volkovce 00308633 JOBA Exteriér, s.r.o. 53915020 Iné 200,00 € 11.03.2024 15.03.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
25/2024 Zriadenie pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod a prvotné obstaranie fakturačného meradla (vodomeru) pre Obec Volkovce, Hlavná 218/4, Volkovce, na ul. Školská, parc. č. 781/4, k.ú. Volkovce Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 04.03.2024 08.03.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
23/2024 oprava tesnenia zámku výtlačného kolena na ČOV v obci Volkovce Obec Volkovce 00308633 Ján Siegel - SIGMONTA SERVIS 44691670 Stavebné práce, opravárenské práce 200,00 € 01.03.2024 01.03.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
24/2024 čistenie prečerpávacej stanice na ČOV Volkovce Obec Volkovce 00308633 Hydroservice, spol. s r.o. 36554812 Iné 300,00 € 01.03.2024 01.03.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
21/2024 zemné práce na sprístupnenie cesty na lokalitu Pliešky Obec Volkovce 00308633 Marián Kotra 44356943 Stavebné práce, opravárenské práce 80,00 € 29.02.2024 01.03.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
22/2024 kamenivo na sprístupnenie cesty na kompostovisko v lokalite Pliešky Obec Volkovce 00308633 VKF s.r.o. 43876323 Stavebné práce, opravárenské práce 450,00 € 29.02.2024 01.03.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
19/2024 dodanie stravy pre MŠ Volkovce počas jarných prázdnin v dňoch od 4.3. do 8.3.2024 Obec Volkovce 00308633 Základná škola s materskou školou 53459148 Iné 400,00 € 26.02.2024 01.03.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
20/2024 spílenie stromov na ul. Školská v miest výstavby novej MŠ Obec Volkovce 00308633 Bc. Ondrej Kozolka 51667959 Iné 500,00 € 26.02.2024 01.03.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
18/2024 oprava dvier úradných tabúľ Obec Volkovce 00308633 JKL-STEEL, spol. s r.o 36519375 Stavebné práce, opravárenské práce 432,00 € 20.02.2024 20.02.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
16/2024 oprava svietidiel v bytovom dome na ul. Hlavná Obec Volkovce 00308633 Eles Trading s.r.o. 50161318 Stavebné práce, opravárenské práce 100,00 € 12.02.2024 20.02.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
17/2024 oprava stolného počítača v kancelárii OcÚ Obec Volkovce 00308633 AGEsoft, s.r.o. 36680885 Stavebné práce, opravárenské práce 250,00 € 12.02.2024 20.02.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
15/2024 vyhotovenie kovového odpadkového koša na detské ihrisko Rodinka Obec Volkovce 00308633 JKL-STEEL, spol. s r.o 36519375 Stavebné práce, opravárenské práce 110,00 € 02.02.2024 02.02.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
13/2024 Hudobné vystúpenie na Hodových slávnostiach dňa 26.7.2024 v obci Volkovce Obec Volkovce 00308633 OZ Bašta Musica 37893904 Kultúra, média, tlač 1 000,00 € 30.01.2024 02.02.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
14/2024 činnosť technického stavebného dozoru stavby od 2/2024 do 8/2025 na stavbu "Novostavba MŠ v obci Volkovce" Obec Volkovce 00308633 Ing. Marián Mokráň 34397124 Stavebné práce, opravárenské práce 6 300,00 € 30.01.2024 02.02.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
12/2024 Vypracovanie registratúrneho poriadku v zmysle vyhlášky MV SR 336/2023 Z.z. pre obec Volkovce Obec Volkovce 00308633 FoArch spol.s r.o. 36627810 Iné 300,00 € 24.01.2024 24.01.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
11/2024 opravu poškodenej kanalizácie v obci Volkovce Obec Volkovce 00308633 Aarsleff Hulín s.r.o. 31430473 Stavebné práce, opravárenské práce 8 594,40 € 23.01.2024 24.01.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
9/2024 Prvotné obstaranie fakturačného meradla (vodomeru) pre Janku Černeckú, ul. SNP, parc. č. 256/13, k.ú. Volkovce Obec Volkovce 00308633 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 16.01.2024 24.01.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
10/2024 Hudobné vystúpenie na Hodových slávnostiach dňa 27.7.2024 Obec Volkovce 00308633 Hudobná produkcia Ľudovít Kašuba s.r.o. 55814450 Kultúra, média, tlač 2 700,00 € 16.01.2024 24.01.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
7/2024 čistenie čerpacej stanice na ČOV Volkovce, likvidácia kalu Obec Volkovce 00308633 Hydroservice, spol. s r.o. 36554812 Iné 1 000,00 € 12.01.2024 12.01.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
8/2024 kompletné zabezpečenie procesu verejného obstarávania zákazky "Vodozádržní opatrenia v obci Volkovce - časť pred kostolom" Obec Volkovce 00308633 MTNINE, s.r.o. 55201377 Iné 350,00 € 12.01.2024 12.01.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
3/2024 monitorovanie splaškovej kanalizácie v obci Volkovce Obec Volkovce 00308633 HYDRODYNAMIC, spol. s.r.o. 34150471 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 08.01.2024 12.01.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
4/2024 vývoz kalu z ČOV na rok 2024 Obec Volkovce 00308633 SeptikTrans Štefan Mišuta 46878301 Iné 1 000,00 € 08.01.2024 12.01.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
5/2024 Odhŕňanie snehu a podhŕňanie kompostoviska v obci Volkovce na rok 2024 Obec Volkovce 00308633 Podieľnicke poľnohospodárske družstvo Inovec Volkovce 00198897 Iné 180,00 € 08.01.2024 12.01.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
6/2024 Servis a opravu plynových zariadení v budovách vo vlastníctve obce Volkovce na rok 2024 Obec Volkovce 00308633 Ivan Strapko ISTRA 33396876 Stavebné práce, opravárenské práce 500,00 € 08.01.2024 12.01.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
1/2024 čistenie prečerpávacej stanice na ČOV Volkovce Obec Volkovce 00308633 Hydroservice, spol. s r.o. 36554812 Iné 500,00 € 04.01.2024 12.01.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
2/2024 Oprava kanalizačných prípojok a kanalizácie na ul. M.R. Štefánika, P. O. Hviezdoslava a Obrancov mieru Obec Volkovce 00308633 KS builder company s.r.o. 54689431 Stavebné práce, opravárenské práce 5 000,00 € 04.01.2024 12.01.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka