Kontakt

Domov dôchodcov Streda nad Bodrogom


Ružová 433/8
7631 Streda nad Bodrogom

Telefón: 056/6373496
E-mail: ddstredanadbodrogom@gmail.com