Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 30,00 € 26.01.2024 31.01.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
DOHODA O VYKONANÍ VÝRUBU STROMOV A INÝCH PORASTOV uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov na uskutočnenie prác: „Výrub drevín“ DOHODA O VYKONANÍ VÝRUBU STROMOV A INÝCH PORASTOV uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov na uskutočnenie prác: „Výrub drevín“ Medveďov 00305588 VELMED s.r.o. 47999772 Iné 0,00 € 21.02.2024 22.02.2024 31.03.2024 21.02.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
1424 021 ZMLUVA č.1424 021 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka Medveďov 00305588 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 Iné 1 400,00 € 20.03.2024 20.08.2024 03.04.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
2024/400 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/400 Medveďov 00305588 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742 Iné 7 000,00 € 23.04.2024 24.04.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
2024/OBC/R/K/DS/0006 Zmluva č.2024/OBC/R/K/DS/0006 o poskytnutí účelovej dotácie - Letný tábor pre deti Medveďov 00305588 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Iné 1 250,00 € 10.05.2024 18.11.2024 13.05.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu Medveďov 00305588 Východoslovenská energetika, a s. 44483767 Palivá, energie, voda, telefóny 56,89 € 14.05.2024 01.10.2024 30.09.2026 15.05.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
Kúpna zmluva č. 1/2024 Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti Medveďov 00305588 Michal Kulacs Iné 437,50 € 24.06.2024 24.06.2024 25.06.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Zmluva
1/2024 Objednávka - stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 824,85 € 08.01.2024 08.01.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
2/2024 Objednávka - Znalecký posudok na určenie hodnoty pozemku Medveďov 00305588 Ing. Jolán Németh Právne a konzultačné služby 145,00 € 05.02.2024 05.02.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
3/2024 Objednávka - stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 883,35 € 08.02.2024 08.02.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
4/2024 Objednávka - stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 936,00 € 04.03.2024 04.03.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
5/2024 Objednávka - kancelárske potreby Medveďov 00305588 Connect 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 46,00 € 27.03.2024 27.03.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
6/2024 Objednávka - stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 889,20 € 09.04.2024 09.04.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
7/2024 Objednávka - Lampa kamerového systému Medveďov 00305588 LAMPS WORLDWIBE, s.r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 49,95 € 23.04.2024 23.04.2024 Ing. Ladislav Kulacs starosta obce Objednávka
6230408 Faktúra za aktualizáciu programov Medveďov 00305588 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 12,60 € 03.01.2024 22.01.2024 Faktúra
8341400787 Faktúra za telefonné a volania, internet Medveďov 00305588 Slovak telekom, a.s, 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 97,91 € 04.01.2024 22.01.2024 Faktúra
8921045985 Opravná faktúra - DHZ Medveďov 00305588 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -11,42 € 04.01.2024 22.01.2024 Faktúra
0153011390 Faktúra za zber, odvoz a uloženie KO Medveďov 00305588 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 Iné 2 188,91 € 04.01.2024 22.01.2024 Faktúra
7931122023 Faktúra za vývoz odpadových vôd Medveďov 00305588 Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans 43132685 Iné 672,00 € 05.01.2024 22.01.2024 Faktúra
7401000712 Faktúra za stravné lístky Medveďov 00305588 Up Dejeuner s.r.o. 53528654 Iné 852,99 € 08.01.2024 22.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »