Subjekty

Rozšírené vyhľadávanie

IČO  Názov Adresa
32320566 Kacz Árpád - OMEGA, Budovateľská 890/20, 930 28 Okoč
32325479 BERVIL - László Berecz, Petőfiho 1798/68, 932 01 Veľký Meder
32327463 Tibor Kulcsár T.R.T., Mládeže 2035/3, 932 01 Veľký Meder Mládeže 2035/3, 932 01 Veľký Meder
32328435 Horváth Jozef Kvetná ulica 4945/3, 929 01 Dunajská Streda
33737690 Bazsó Géza
34096116 KOREKT spol.s.r.o., Špeciálne cestné práce, Rolníckej školy 873, 945 01 Komárno Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno
34247637 Andrej Balázs, Vozokany 90, 925 05 Galanta
34903046 Peter Fejér - F&T Višňová 9, 080 01 Prešov
35284781 Jozef Vajlik Tichá 3348/123, 93201 Veľký Meder
35659718 Slovenská Komora Exekútorov Šustekova 3697/49 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
35693011 Mobilita servis, spol. s.r.o. Technická 6, 821 04 Bratislava
35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava
35722517 DUEL-PRESS, s.r.o. Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava
35763469 Slovak telekom, a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35765038 ELEKTROSPED a.s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
35766981 Boni Fructi, spol.s.r.o., Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajksá Lužná
35773031 Bildan s.r.o., Súkennícka 10, 821 09 Bratislava Súkennícka 10, 821 09 Bratislava
35815256 SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35823551 ZSE Energia a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
35858010 ENVI-PAK a.s. Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »