Kontakt

Mestská časť Bratislava-Rača


Kubačova 21
831 06 Bratislava

Telefón: 02/49112466
E-mail: vo@raca.sk