Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
Sadové úpravy Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 07.04.2022 29.03.2022
Výmena piesku a kamienkov na ihriskách Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 07.04.2022 29.03.2022
Nájom tlačiarenských zariadení vrátane kompletného servisného pokrytia a dodávky spotrebného materiálu Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 31.03.2022 24.03.2022
Údržba zelene školských areálov Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 31.03.2022 24.03.2022
Vypracovanie PD pre projekt - Revitalizácia, vytvorenie oddychového a komunitného priestoru, Amfiteater, Knižkova dolina 1“ Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 29.03.2022 22.03.2022
Vypracovanie PD pre projekt „Športový areál ZŠ Plickova“ Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 28.03.2022 21.03.2022
Oprava komunikácií III. a IV. triedy v správe MČ Bratislava–Rača Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 11.02.2022 02.02.2022
Dodanie potravín Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 02.02.2022 25.01.2022
Dodanie kancelárskych potrieb a čistiacich prostriedkov Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 24.01.2022 18.01.2022
Zemné práce a terénne úpravy, nakladanie a preprava materiálu, čistenie odvodňovacích rigolov, odtokových kanálov, vodných zdrží a lapačov naplavenín v mestskej časti Bratislava–Rača Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 24.01.2022 17.01.2022
Vyhotovenie geodetických prác s písomným výsledkom Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 21.01.2022 14.01.2022
Oprava a servis vozidiel Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 21.01.2022 14.01.2022
Servis motorových pracovných strojov Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 21.01.2022 14.01.2022
Dopravné značenie Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 20.01.2022 12.01.2022
Ošetrovanie stromovej vegetácie vo verejnej zeleni rezom (výchovným, zdravotným a redukčným) v k.ú. mestskej časti Bratislava-Rača horolezeckou technikou a výrub drevín v zeleni v správe MČ Bratislava–Rača Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 20.01.2022 12.01.2022
Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (20 02 01 – 03) Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 18.01.2022 11.01.2022
Odvoz a likvidácia odpadu z ulíc (20 03 03) Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 18.01.2022 11.01.2022