Zákazky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Predmet Typ Termín - ponuky Dátum zverejnenia
BÚRACIE PRÁCE MATERSKÁ ŠKOLA TRAMÍN Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 15.12.2021 03.12.2021
Vykonanie revízií elektroinštalácií, bleskozvodov, vzduchotechniky a drobných spotrebičov Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 15.11.2021 04.11.2021
Vypracovanie PD pre projekt - Revitalizácia, vytvorenie oddychového a komunitného priestoru, Amfiteater, Knižkova dolina 1 Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 08.11.2021 28.10.2021
Úžitkové motorové vozidlo s izotermickou úpravou Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 28.10.2021 21.10.2021
Vypracovanie architektonickej štúdie pre projekt - Revitalizácia, vytvorenie oddychového a komunitného priestoru Račiansky potok Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 21.10.2021 15.10.2021
Vypracovanie architektonickej štúdie pre projekt - Revitalizácia, vytvorenie oddychového a komunitného priestoru Račiansky potok - Zrušené Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 14.10.2021 06.10.2021
Vypracovanie PD pre projekt - Revitalizácia, vytvorenie oddychového a komunitného priestoru, Amfiteater, Knižkova dolina 1 - Zrušené Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 14.10.2021 06.10.2021
Úžitkové motorové vozidlo s izotermickou úpravou - Zrušené Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 29.09.2021 23.09.2021
Prenájom úžitkového motorového vozidla - operatívny leasing Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 21.09.2021 14.09.2021
Prenájom úžitkového motorového vozidla - operatívny leasing - Zrušené Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 14.09.2021 08.09.2021
MŠ Tbiliská - úprava stavby na potreby materskej školy - realizačný projekt, zmena stavby pred dokončením Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 09.09.2021 01.09.2021
Nové herné prvky na detské ihriská Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 09.07.2021 01.07.2021
Nové herné prvky na detské ihriská - Zrušené Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 24.06.2021 16.06.2021
Revitalizácia parku J.M. Hurbana – vypracovanie PD Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 10.06.2021 02.06.2021
Výmena okien na objektoch budov MČ Bratislava-Rača Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 09.06.2021 26.05.2021
Oprava herných prvkov na detských ihriskách Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 07.05.2021 28.04.2021
Repasovanie parkových lavičiek a dodanie a montáž nových parkových lavičiek Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 28.04.2021 20.04.2021
Dodanie a montáž klimatizácie Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 20.04.2021 08.04.2021
Nové dopadové plochy na ihriskách MŠ - Zrušené Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 19.04.2021 31.03.2021
Oprava havarijného stavu strechy ZŠ Hubeného – pravý pavilón Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 12.04.2021 29.03.2021
Výmena okien na objektoch budov MČ Bratislava-Rača - Zrušené Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 14.04.2021 29.03.2021
Výmena okien na objektoch budov MČ Bratislava-Rača - Zrušené Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 17.03.2021 03.03.2021
Úžitkové vozidlo do 3,5 t - Zrušené Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 05.03.2021 24.02.2021
Údržba pieskovísk v správe Mestskej časti Bratislava–Rača Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 01.03.2021 22.02.2021
Odstraňovanie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom a čistenie kontajnerových stojísk Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 24.02.2021 17.02.2021
Zemné práce a terénne úpravy, nakladanie a preprava materiálu, čistenie odvodňovacích rigolov, odtokových kanálov, vodných zdrží a lapačov naplavenín v mestskej časti Bratislava–Rača Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 23.02.2021 15.02.2021
Dopravné značenie Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 17.02.2021 09.02.2021
Ošetrovanie stromovej vegetácie vo verejnej zeleni rezom (výchovným, zdravotným a redukčným rezom) v k.ú. mestskej časti Bratislava–Rača horolezeckou technikou a výrub drevín v zeleni v správe Miestneho úradu MČ Bratislava–Rača Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 17.02.2021 09.02.2021
Oprava komunikácií III. a IV. triedy v správe MČ Bratislava–Rača Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 17.02.2021 09.02.2021
Oprava a servis vozidiel Zákazka podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z. 21.01.2021 15.01.2021
1 2 »