Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
333/2023 prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za august 2023 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Palivá, energie, voda, telefóny 96,00 € 06.09.2023 20.10.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
365/2023 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov 2ks, odber vzorky, správna réžia 3 % Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 80,40 € 11.10.2023 03.11.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
366/2023 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie Volkovce - kanalizácia miestnej časti Olichov za september 2023 podľa zmluvy č. 03/11/2021 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 30,00 € 11.10.2023 03.11.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
367/2023 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za september 2023 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 11.10.2023 03.11.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
432/2023 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie Volkovce - kanalizácia miestnej časti Olichov za október 2023 podľa zmluvy č. 03/11/2021 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 30,00 € 13.11.2023 15.12.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
433/2023 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za október 2023 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 13.11.2023 15.12.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
472/2023 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie Volkovce - kanalizácia miestnej časti Olichov za november 2023 podľa zmluvy č. 03/11/2021, fyzikálnochemický rozbor odtoku z VK - Olichov do ČOV DS Svetlo, akreditovaný odber vzorky, správna réžia 3% Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Palivá, energie, voda, telefóny 78,84 € 14.12.2023 12.01.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
473/2023 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce na november 2023 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Palivá, energie, voda, telefóny 96,00 € 14.12.2023 12.01.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
474/2023 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV podľa priložených protokolov 2ks, odber vzorky, správna réžia 3 % Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Palivá, energie, voda, telefóny 80,40 € 14.12.2023 12.01.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
493/2023 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce za december 2023 podľa zmluvy č. 01/2014 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 96,00 € 31.12.2023 09.02.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
494/2023 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV a kalu z kalojemu podľa priložených protokol, odber vzorky, správna réžia 3% Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Iné 169,33 € 31.12.2023 09.02.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
495/2023 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie Volkovce - kanalizácia miestnej časti Olichov za december 2023 podľa zmluvy č. 03/11/2021 Obec Volkovce 00308633 Aquavita plus, spol.s r.o. 36633461 Palivá, energie, voda, telefóny 30,00 € 31.12.2023 09.02.2024 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
16/2023 Servis detských ihrísk v školskom areáli a v parku za kostolom, výmena poškodenej podesty na detskom ihrisku v školskom areáli Obec Volkovce 00308633 Playsystem s.r.o. 36601411 Stavebné práce, opravárenské práce 400,00 € 20.03.2023 21.03.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
2/2023 Propagačné balenia regionálnych produktov v množstve 29 ks a v jednotkovej cene 12,- eur bez DPH Obec Volkovce 00308633 H2G. s.r.o. 36562378 Iné 417,60 € 05.01.2023 17.02.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
76/2023 Propagačné balenia regionálnych produktov v množstve 29 ks a v jednotkovej cene 14,40 eur s DPH Obec Volkovce 00308633 H2G. s.r.o. 36562378 Iné 417,60 € 20.10.2023 27.10.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
86/2023 Propagačné balenia regionálnych produktov v množstve 16 ks a v jednotkovej cene 24,- eur Obec Volkovce 00308633 H2G. s.r.o. 36562378 Iné 460,80 € 20.12.2023 29.12.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
46/2023 party stan 6x8 m na Hodové slávnosti 2023 Obec Volkovce 00308633 DJ DAVIS s.r.o. 36555860 Nájmy a prenájmy 200,00 € 09.06.2023 09.06.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
272/2023 Party stan 6x8 Obec Volkovce 00308633 DJ DAVIS s.r.o. 36555860 Iné 216,00 € 04.08.2023 31.08.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra
7/2023 čistenie kanalizačných šácht na ul. M. R. Štefánika v obci Volkovce v 1. štvrťroku 2023 podľa potreby Obec Volkovce 00308633 Hydroservice, spol. s r.o. 36554812 Iné 1 400,00 € 28.01.2023 03.02.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Objednávka
39/2023 Čistenie čerpacej stanice pre potreby opravy čerpadla na ČOV Volkovce Obec Volkovce 00308633 Hydroservice, spol. s r.o. 36554812 Iné 1 420,80 € 09.02.2023 20.04.2023 Ing. Tomáš Kozolka starosta obce Faktúra